Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kesko Oy
Tikkurilantie 10
01380 Vantaa

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Hungry Oy
Mari Kota-aho
044 0781 116

3. Rekisterin nimi
Kimaran markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella seuraaviin toimenpiteisiin:
• asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
• asiakas- ja suoramarkkinointi
• mielipide- ja markkinatutkimus
• liiketoiminnan kehittäminen
Asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia varten.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
Asiakastiedot
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kiinnostuksen kohde (hirsirakennustyyppi)
Tilattu esite
Rekisteröitymisaika
Asiakkaan mahdollinen kielto tietojensa luovuttamiseen ja käsittelyyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan jättäessä ne Kimaran verkkosivujen yhteydenotto- tai esitetilauslomakkeeseen. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n
ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen
Asiakkaan tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi
tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua, harjoittaa
palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Tietoverkossa ja laitteistossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä,
kuten kryptauksin.