1. Rekisterinpitäjä
Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Kimmo Keskitalo
040 825 1978
kimmo.keskitalo@kontio.fi

3. Rekisterin nimi
Kimaran asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella seuraaviin toimenpiteisiin:
• asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen

• asiakas- ja suoramarkkinointi

• mielipide- ja markkinatutkimus

• liiketoiminnan kehittäminen
Asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja
 muuta suoramarkkinointia varten.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
Asiakastiedot
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kiinnostuksen kohde (hirsirakennustyyppi)
Tilattu esite
Rekisteröitymisaika
Asiakkaan mahdollinen kielto tietojensa luovuttamiseen ja käsittelyyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan jättäessä ne Kimaran verkkosivujen yhteydenotto- tai esitetilauslomakkeeseen. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja Kontiotuotteen puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja annetun toimeksiannon perusteella. Kolmannet osapuolet eivät käytä henkilötietoja muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen.

 Henkilötietoja ei siirretä EU:n
ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen
Tietoja säilytetään 5 vuotta.

Asiakkaan tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi
 tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua, harjoittaa
palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
 Tietoverkossa ja laitteistossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.