Kimara / Äänestä parasta Piharakennusta -Facebook-kisa

 

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestää Kesko Oyj, PL 1, 00016 KESKO (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Keskon työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä muiden tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

3. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Kampanjaan voi osallistua 6.6.–24.6.2018 Järjestäjän tuotemerkin Kimaran Facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/kimara.fi/. Osallistuminen tapahtuu kommentoimalla ohjeiden mukaisesti kampanjakuvaa. Osallistumista kampanjaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

4. Palkinnot

Kampanjaan hyväksytysti osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) 150 euron lahjakortti K-Rautaan. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

5. Palkintojen arvonta ja julkistus

Palkinto arvotaan 25.6.2018 kaikkien hyväksytysti osallistuneiden kesken. Järjestäjä ottaa yhteyttä kilpailun voittajaan Facebookissa. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 päivän sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot

Kampanjan yhteydessä ei kerätä yhteystietoja.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen kilpailuun omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvästä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.